2022 m. gegužės 12 d. Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) lankėsi delegacija iš Šiaurės Makedonijos. Vizitas organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos Dvynių programos projektą „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą Šiaurės Makedonijoje“.

Susitikimo metu svečiams pristatytos STRATA funkcijos ir pagrindinės šiuo metu vykdomos tiriamosios veiklos, tarp jų – Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“, pedagogų pasiūlos ir paklausos prognozės, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo būklės analizės. Taip pat pristatyta teisėkūros infliacijos Lietuvoje problematika ir poveikio vertinimas kaip priemonė šiai problematikai spręsti ir geriausioms sprendimų alternatyvoms identifikuoti.

Išklausę pranešimus svečiai domėjosi duomenų apsaugos ir duomenų prieinamumo klausimais, taip pat ilgalaikiu prognozavimu ir strategijos iki 2050-ųjų rengimo procesu. Akcentuota, kad remiantis kitų šalių, ypač Suomijos, pavyzdžiais, į strategijos rengimo procesą svarbu įtraukti kuo daugiau suinteresuotųjų, o strategiją parengus – prognozes reguliariai tikrinti, jei reikalinga, jas koreguoti pagal pasikeitusias aplinkybes.