Naujoji Europos Sąjungos augimo strategija Europos žaliasis kursas siūlo gaires, kaip iki 2050 m. sukurti klimatui neutralią, tvarią ir sąžiningą bendrijos ekonomikos transformaciją ir plėtrą, atsiejant ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) sieks atskleisti žaliojoje transformacijoje slypinčias galimybes, kuriomis galėtų pasinaudoti Lietuva.

Projekto metu bus siekiama išgryninti sprendimus, kurie sudarytų prielaidas tikslingai nukreipti ar sutelkti pastangas bei resursus žaliosios ekonomikos plėtrai ir tokiam žaliajam augimui, kuris atsižvelgia tiek į trumposios, tiek ilgosios perspektyvos iššūkius.

Numatoma, kad 2021 m. vasario mėn. STRATA pateiks pirmuosius pasiūlymus dėl didžiausią žaliosios transformacijos galimybių pasitelkimo potencialą turinčių politikos krypčių ir reikalingų veiksmų iki 2030. Iki 2021 m. rugsėjo mėnesio STRATA siekia sukurti Europos žaliąjį kursą atitinkančią, ilgalaikę Lietuvos augimo viziją, tampant klimatui neutralia valstybe iki 2050 m.