Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) įgyvendino pilotinį tyrimą, kurio rezultatams pasiekti buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Įgyvendinant šį tyrimą STRATA naudojo dirbtinio intelekto modelį – giliuosius neuronų tinklus. Tyrimo metu buvo siekta identifikuoti inovatyvias šalies įmones.

„Inovatyvių įmonių nustatymas yra didelių kaštų, susijusių su duomenų gavimu ir apdorojimu, reikalaujanti užduotis. Visgi, žvelgiant iš metodologinės pusės, gaunami rezultatai ir pasitelkiami tradiciniai rodikliai, tokie kaip išlaidos MTEP ar patentų skaičius, dažnai yra nepakankami siekiant įvertinti įmonių inovatyvumą. Todėl eksperimentiniais metodais gauti duomenys gali vertingai papildyti oficialią statistiką“, – nurodo STRATA Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovas Ramojus Reimeris. Tyrėjas taip pat pastebi, kad oficialios statistikos duomenų surinkimas užtrunka, tad oficialiuose registruose skelbiami duomenys paprastai atspindi ne šiandienos situaciją, tačiau tokią, kokia ji buvo prieš metus ar dar seniau.

R. Reimerio teigimu, dirbtinio intelekto panaudojimas leido 79 proc. tikslumu identifikuoti inovatyvias šalies įmones, reikšmingai sumažinant analizės trukmę. Pagrindinis tyrimo metu naudotas duomenų šaltinis –įmonių internetiniuose tinklapiuose pateikiama informacija. „Dirbtinio intelekto pasitelkimas leidžia apdoroti itin didelius kiekius duomenų per santykinai trumpą laiką. Dirbant su senomis technologijomis toks darbas, jei ir būtų įmanomas, užtruktų eilę metų. Tuo metu dirbtinio intelekto pasitelkimas leidžia užduočiai atlikti reikalingus resursus sumažinti dešimtimis kartų“, – nurodo R. Reimeris.

Pristatytoje techninėje tyrimo ataskaitoje (anglų k.) detaliai aprašomi sprendimai, kurie buvo naudojami kuriant neuronų tinklų modelį. Taip pat pateikiamos susistemintos žinios apie tyrimo rezultatų validavimą su Lietuvos statistikos departamento vykdomų apklausų rezultatais.

„Pristatydami šią ataskaitą norime paskatinti gerosios tyrimų įgyvendinimo praktikos mainus tarp šalies tyrėjų. Dirbtinio intelekto taikymas, atliekant analitines užduotis, yra nauja, tačiau be galo didelį potencialą turinti kryptis. Todėl norime paskatinti šalies tyrėjus ir analitikus dalintis patirtimi ir drauge mokytis pasinaudoti šios technologijos atnešamomis galimybėmis atlikti naujo lygio tyrimus ir kurti vertingas žinias“, – nurodo R. Reimeris.

Numatoma, kad STRATA toliau nagrinės dirbtinio intelekto pritaikymo atliekant analitines užduotis galimybes, ypač kuomet reikalingi dideli nestruktūruotų duomenų masyvai. Tai leis greičiau ir (arba) išsamiau pažinti analizuojamus laukus, juose vykstančius procesus bei besivystančias tendencijas.