Kovo 10 d. vykusiame pirmajame valdybos posėdyje išrinktas STRATA valdybos pirmininkas. Bendru valdybos narių sprendimu, STRATA valdybai pirmininkaus prof. Tomas Davulis.

T. Davulis yra Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas. Profesorius dalyvavo rengiant LR darbo kodeksą, Užimtumo įstatymą, Darbo tarybų įstatymą ir kitus teisės aktus Lietuvoje ir užsienyje. T. Davulis yra kelių mokslinių knygų, virš šimto mokslo publikacijų autorius ir bendraautoris.

Posėdžio metu patvirtintas valdybos darbo reglamentas, nustatantis bendrąją STRATA valdybos darbo organizavimo tvarką, valdybos narių teises, pareigas ir atsakomybę.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris teikia pasiūlymus dėl STRATA veiklos strategijos bei veiklos plano, tvirtina centro struktūrą, teikia pasiūlymą dėl centro vadovo užduočių sąrašo ir atlieka kitas funkcijas, numatytas įstatuose.

STRATA valdyba išrinkta 2020 m. vasario 26 d. centro dalininko LR Vyriausybės kanceliarijos sprendimu. Valdybos nariais 4 metų kadencijai paskirti:

Inga Antanaitė – Kauno technologijos universiteto doktorantė,

Alfredas Chmieliauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas,

Tomas Davulis – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas,

Giedrius Kadziauskas – Lietuvos transporto saugos administracijos Patariamosios tarybos pirmininkas,

Rytis Krušinskas – Kauno technologijos universiteto profesorius,

Alminas Mačiulis – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas,

Nerijus Mačiulis – „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.