Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) vykdys Lietuvos ekonomikos būklės bei šalies ekonomikos skatinimo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną. Lygiagrečiai STRATA atliks skubų šio plano poveikio vertinimą, siekiant įvertinti plano rezultatus ir prireikus planą pagrįstai koreguoti.

Vykdant stebėseną, STRATA užtikrins, kad Vyriausybę kasdien pasiektų susisteminta pagrindinių rodiklių informacija apie ekonomikos būklės kitimą krizės sąlygomis. Taip pat kiekvieną pirmadienį Ministro Pirmininko vadovaujamam COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komitetui STRATA teiks apibendrintą informaciją apie krizei suvaldyti skirto Vyriausybės priemonių plano įgyvendinimo būklę.

„Lyginant su kitomis valstybėmis, Lietuva ekonomikos skatinimui skyrė nemažą finansinį paketą. Siekiant, kad ši parama būtų efektyvi, būtina realiuoju laiku matyti, ar ji pakankamai greitai pasiekia gyventojus ir verslo subjektus, kuriems yra reikalingiausia. Suprantama, stebėsenos sistema negarantuoja skatinimo priemonių veiksmingumo ir tinkamumo, bet jos pagrindu galima operatyviai tobulinti plano įgyvendinimo mechanizmą“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

G. Viliūno teigimu, taip pat bus sekami pagrindiniai šalies socioekonominiai rodikliai. „Jų stebėsena leis matyti, ar ekonomikos skatinimo planas daro reikiamą poveikį“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

Finansų ministerija skelbia, kad kovo viduryje ypatingos skubos tvarka Seimo patvirtinto Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimui numatoma skirti 2,5 mlrd. Eur. Plane keliami šie tikslai:

  1. Užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti (500 mln. Eur);
  2. Padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas (500 mln. Eur);
  3. Padėti verslui išsaugoti likvidumą (500 mln. Eur);
  4. Skatinti ekonomiką (1 mlrd. Eur).

Taip pat plane numatyta, kad siekiant užtikrinti valstybės iždo likvidumą, Vyriausybei suteikiama teisė skolintis papildomai 5 mlrd. Eur.

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną STRATA pradeda vykdyti nuo balandžio 22 d.