37Praėjus trejiems metams nuo Lietuvos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), svarstyta, kaip mūsų šalies institucijos ir įstaigos galėtų efektyviau atstovauti Lietuvos interesams EBPO veiklose. Patikslintame LR Vyriausybės nutarime dėl atstovavimo EBPO numatomas didesnis vaidmuo Vyriausybės strateginės analizės centrui (STRATA) – STRATAI patikėta atsakomybė už vyriausybių įžvalgų bendruomenę.

Vyriausybė nutarimu patvirtino sąrašą, kuriame išskirtos už tam tikras bendradarbiavimo su EBPO sritis atsakingos ir srities veiklose dalyvaujančios institucijos. Atsakingomis institucijomis tipiškai paskiriamos ministerijos arba LR Vyriausybės kanceliarija. Ankstesniame ir šiame patikslintame nutarime STRATA paskiriama kaip dalyvaujančioji institucija švietimo, užimtumo, darbo ir socialinių reikalų, mokslo ir technologijų sričių veiklose.

„Tačiau šįkart išskirtina tai, kad STRATA sąraše įvardijama ne tik kaip dalyvaujančioji, bet ir kaip atsakinga institucija vyriausybių įžvalgų bendruomenėje (Government Foresight Community). Numatomas didesnis STRATA vaidmuo viešajame valdyme, reguliavimo politikoje. Tai, kad šioje srityje pripažįstama mūsų lyderystė, labai reikšminga tiek tarptautinio įsitinklinimo, tiek patirties rinkimo ir kaupimo, tiek reputacijos prasmėmis. Juridiškai įsitvirtiname EBPO viešojo valdymo srityje ir tampame sistemine EBPO partnere“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

EBPO įžvalgas apibūdina kaip aiškiai struktūruotą ir sisteminį būdą panaudoti idėjas apie ateitį siekiant ją numatyti ir geriau pasirengti pokyčiams. Ilgalaikiškesnės, ateities iššūkiams ir neapibrėžtumams parengtos politikos, o kartu ir  įžvalgų poreikis ypač sustiprėjo COVID-19 pandemijos kontekste, kai į politikos darbotvarkę įrašyti nauji klausimai, tokie kaip Europos Sąjungos (ES) strateginė autonomija ir atsparumas. Ateities tendencijų vertinimas, scenarijų rengimas – visa tai jau dabar taikoma įvairioms ES ir nacionalinių valstybių viešosios politikos sritims. Lietuva taip pat tam skiria vis daugiau dėmesio.

Orientaciją į ateities įžvalgų kompetencijas STRATA formalizavo neseniai įgyvendinusi restruktūrizaciją, kurios metu suformuotas Kokybinių tyrimų ir ateities įžvalgų pogrupis. Tikimasi, kad patikslintas Vyriausybės nutarimas padės STRATAI sklandžiai įsitraukti į šios inovatyvios srities veiklas EBPO.

Šiuo metu EBPO priklauso 37 valstybės. Lietuva pilnateise EBPO nare tapo 2018 m. liepos 5 d.