Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristato leidinį „Lietuvos studijų būklė“. Analitinėje apžvalgoje nagrinėjami pagrindiniai šalies studijų būklę atspindinys 2019 m. rodikliai, pastarųjų penkių metų tendencijos bei aptariami aktualiausi 2019–2020 m. aukštojo mokslo teisinio reglamentavimo pokyčiai, studijų politikos sprendimai ir jų įgyvendinimas.

Šalies studijų politikos formuotojams ir įgyvendintojams bei visuomenei skirtame leidinyje analizuojamos 2015–2019 m. tendencijos susijusios su aukštojo mokslo finansavimu, aukštojo mokslo žmogiškieji ištekliai – dėstytojų ir studentų sociodemografinės charakteristikos, dėstytojų ir studentų, administracijos darbuotojų santykio pokyčiai. Taip pat leidinyje dėmesys skiriamas aukštojo mokslo prieinamumo, patrauklumo ir studentų bei dėstytojų tarptautinio mobilumo temoms. Galiausiai, naudojant įvairių informacinių sistemų bei registrų duomenis, analizuojama aukštųjų mokyklų absolventų padėtis darbo rinkoje – vertinamas absolventų užimtumas, įsidarbinimas aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose bei pajamos.

Šių metų leidinį papildė naujovė – rodiklių suvestinė. Joje pateikiami pagrindiniai šalies studijų būklę apibūdinantys 2015 ir 2019 m. rodikliai. Apžvalgos autorių teigimu, šių rodiklių stebėsena padeda įvertinti bendrąsias šalies studijų politikos kaitos tendencijas ir identifikuoti, kaip priimami sprendimai paveikia svarbiausius šalies studijų lauką apibūdinančius rodiklius.

Studijų būklės apžvalga kartu su lygiagrečiai leidžiamomis mokslo ir inovacijų ekosistemų apžvalgomis keičia iki šiol leistą Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalgą.