Trečią kartą pristatyta šalies žmogiškojo kapitalo apžvalga šiemet papildyta pagrindinių rodiklių suvestine. Rodiklių suvestinėje yra pateikiami pagrindiniai šalies žmogiškojo kapitalo būklę ir kontekstą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės laike.

Analitinės apžvalgos autorių teigimu, šių rodiklių stebėsena padeda įvertinti bendrąsias šalies žmogiškojo kapitalo tendencijas ir identifikuoti, kaip priimti sprendimai paveikia svarbiausius lauką apibūdinančius rodiklius.

Rodiklių suvestinėje pateikiami tematiniai įgūdžių ir žinių įgijimoužimtumo ir įgūdžių panaudojimo darbo rinkoje bei gyventojų sveikatos rodikliai.

Taip pat rodiklių suvestinė apima pagrindinius gyventojų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, patirties ir sveikatos formavimui ir naudojimui įtakos turinčius kontekstinius demografijosmigracijos ir ekonomikos rodiklius.

.