Mokslinių tyrimų rezultatų dalijimosi platformos „Research Gate“ atliktas tyrimas atskleidžia, kad covid-19 pandemijos metu tyrėjai savo darbe susiduria su reikšmingais pokyčiais. Atsižvelgiant pandemijos sukeltą situaciją, Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) inicijuoja tyrėjų darbo sąlygų tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip covid-19 krizė paveikė tyrėjų darbo sąlygas Lietuvoje. Tyrėjų apklausą planuojama atlikti gegužės mėn.

STRATA Mokslo politikos skyriaus vadovė Kristina Masevičiūtė pastebi, kad daugelio tyrėjų veiklos modelis pasikeitė dėl įvesto karantino ir kitų socialinės distancijos priemonių. „Dalies mokslininkų dėmesys buvo atitrauktas nuo einamųjų tikslų ir nukreiptas į įvairias su pandemijos ir jos padarinių mažinimu susijusias užduotis. Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių, paskelbė specialius kvietimus moksliniams tyrimams, kurie prisidėtų prie covid-19 padarinių valdymo. Galima kelti hipotezę, kad nepaprastoji padėtis atvėrė kelius dar glaudesniam įvairių sričių mokslininkų ryšių mezgimui ir darbui kartu, sprendžiant užklupusias problemas. Inicijuodami tyrimą siekiame atskleisti, su kokias iššūkiais susiduria ir kokias naujas galimybes atranda Lietuvos tyrėjai“, – nurodo K. Masevičiūtė.

STRATA rengiamoje apklausoje bus siekiama išsiaiškinti: 1) kaip pasikeitė tyrėjų, dirbančių Lietuvos universitetuose ir tyrimų institutuose, darbo sąlygos dėl koronaviruso; 2) kokios sąlygos sudaromos vykdyti mokslinius tyrimus šalies universitetuose ir tyrimų institutuose.

„Research Gate“ vartotojų atliktos apklausos rezultatai rodo, kad keturių iš penkių respondentų darbui pandemija turėjo įtakos, 67 proc. apklaustųjų nurodė, kad dirba iš namų. Taip pat pastebima, kad pandemijos laikotarpiu beveik pusė apklaustų tyrėjų praleidžia daugiau laiko ieškodami mokslinės literatūros ir ją skaitydami, rengdami mokslines publikacijas ar recenzuodami kitų tyrėjų darbus. 46 proc. tyrėjų praleidžia tiek pat arba daugiau laiko žvalgydamiesi naujų karjeros galimybių.