Šiandien vykusiame Vyriausybės pasitarime pritarta premjero inicijuotam pasiūlymui dėl teisinio reguliavimo poveikio vertinimo kokybės gerinimo.

Poveikio vertinimas – svarbi teisėkūros proceso dalis, nuo kurios didele dalimi priklauso teisės aktų kokybė. Atliekant poveikio vertinimus, analizuojamos galimos sprendimo alternatyvos, įvertinamos teigiamos ir neigiamos pasekmės, konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatai. Tinkamai atlikti poveikio vertinimai leidžia pasirinkti tinkamiausią teisinio reguliavimo sprendimą, nesukeliantį neigiamų pasekmių piliečiams ir verslui.

Nuspręsta, kad Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) bus įtrauktas į rengiamų įstatymų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo kokybės užtikrinimo procesą. STRATA pavesta konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas, rengiančias poveikio vertinimus, ir atlikti jų  kokybės priežiūrą.

Komentuodamas šį Vyriausybės sprendimą, STRATA direktorius Giedrius Viliūnas pasidžiaugė, kad teisėkūros procesas stiprinamas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Valstybės kontrolės rekomendacijas ir taip Lietuvoje atsiranda daugiau galimybių diegti gerąsias užsienio šalių teisėkūros proceso praktikas.

„Esame atviri bendradarbiavimui su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis, kurios rengia teisės aktų projektus. Manome, kad STRATA darbuotojų metodinės ir ekspertinės konsultacijos padės gerinti teisės aktų poveikio vertinimų kokybę ir mažinti reguliavimo naštą“, – nurodo G. Viliūnas.

Vyriausybė apsisprendė teisėkūroje ypatingą dėmesį skirti naujai reguliuojamiems visuomeniniams santykiams, reikšmingą poveikį valstybės finansams, verslo sąlygoms, konkurencijai ir kitoms sritims darantiems svarbiems teisės aktams.

Numatoma, kad poveikio vertinimo kokybės priežiūra bus pradedama jau šioje Seimo sesijoje, atrinkus didesnio poveikio projektus.

LR Vyriausybės ir STRATA informacija