Akademinė laisvė ir patikėta atsakomybė – darbo aspektai, kuriais tyrėjai savo darbe patenkinti labiausiai. Taip nurodo daugiau negu du trečdaliai Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) vykdytoje apklausoje dalyvavusių tyrėjų. Mažiausiai Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose dirbančius tyrėjus tenkina darbo užmokestis. Patenkintas darbo užmokesčiu jaučiasi tik kas ketvirtas tyrėjas.

Dauguma galėdami rinktis antrą kartą vėl rinktųsi akademiko ar tyrėjo karjerą. Visgi, kas antras tyrėjas mano, kad ši profesija Lietuvoje nėra patraukli. Paprašyti nurodyti, kas galėtų didinti šios profesijos patrauklumą, tyrėjai dažniausiai nurodė didesnį darbo užmokestį. Mokslo darbuotojo pareigybėse dirbantys tyrėjai taip pat svarbiu aspektu išskyrė nenutrūkstamo finansavimo tyrimams užtikrinimą, o dėstytojo pareigybėse dirbantys darbuotojai – mažesnes dėstymo valandų apimtis.

Karantino metu – daugiau dėmesio publikacijų rengimui

Paklausti apie darbo pokyčius pavasarį įvesto karantino metu tyrėjai nurodė, kad šiuo laikotarpiu iš namų dirbo daugiau negu iki karantino įvedimo. Taip pat reikšminga dalis tyrėjų nurodė, kad šiuo laikotarpiu atliekant darbines užduotis augo stresą sukeliančių situacijų skaičius. Šį pokytį ypač jautė universitetuose dirbantys tyrėjai, net 38 proc. jų nurodė, kad darbe dažniau susiduria su stresinėmis situacijomis.

Karantino laikotarpiu labiausiai išaugo tyrėjų skiriamas laikas publikacijų rengimui ir dėstymui. Net pusė arba daugiau negu pusė gamtos, technologijų, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų  tyrėjų nurodė publikacijų rengimui skiriantys daugiau laiko negu iki karantino įvedimo. Labiausiai mažėjo dalyvavimui konferencijose skiriamo laiko dalis.

STRATA atliktoje tyrėjų apklausoje dalyvavo 793 tyrėjai, vykdantys mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą šalies universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose. Apklausoje nagrinėti tyrėjų darbo laiko pasiskirstymo, dalyvavimo mokslinių tyrimų finansavimo programose, vadybiniai, darbo–laisvalaikio pusiausvyros bei požiūrio į tyrėjo karjeros patrauklumą Lietuvoje klausimai.