Liepos 14 d.  įvyko Valstybės pažangos tarybos posėdis, kurio metu apsvarstyta Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo pažanga. Didžiausias dėmesys skirtas per gegužės ir birželio mėnesiais įvykusių šešių teminių diskusijų metu suformuluotų ateities įžvalgų pristatymui. Taip pat įvardinti tolimesni strategijos rengimo žingsniai ir siektini rezultatai.

Įžanginiame pranešime Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas nubrėžė valstybės raidos kontūrus vadovaudamasis valstybingumo praeitimi, dabartimi ir diskusijų metu aptartais bei suformuluotais ateities scenarijais.

Vėliau Valstybės pažangos tarybos nariai dalyvavo kūrybinėje sesijoje „Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą“, kurios metu siekta identifikuoti valstybės iki 2050-ųjų strategines ambicijas, jų pasirinkimo ir įgyvendinimo galimybes.

Numatoma, kad valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050” sudarys vizija ir kelrodžiai šioms strateginėms ambicijoms pasiekti, palydimi Lietuvos ateities scenarijų.

Lietuvos ateities scenarijų projektas yra parengtas atsižvelgiant į Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) atliktą megatendencijų analizę ir aplinkos analizę  kovo ir balandžio mėnesiais vykusių scenarijų kūrimo dirbtuvių metu. Scenarijai buvo gilinami ir turtinami gegužės ir birželio mėnesį vykusiose šešiose diskusijose pagal konkrečią valstybės raidai svarbią temą –  geopolitikos, visuomenės (demografijos, sveikatos ir kultūros),  švietimo, mokslo ir technologijų, ekonomikos, aplinkos ir klimato kaitos bei valdysenos). Galutinį pagilintą ateities scenarijų aprašymą planuojama parengti spalio mėnesį.

Teminių diskusijų metu dalyvių pateiktos įžvalgos suteikia peno apmąstymui apie Lietuvos strategines ambicijas 2050-iesiems, kurios ir buvo aptartos šiame Valstybės pažangos tarybos posėdyje. Juo pradedamas keturis mėnesius truksiantis Lietuvos ateities vizijos kūrimo etapas, į kurį numatoma įtraukti platų bendrakūrėjų ratą.

Vyriausybė yra įsipareigojusi Seimui pateikti valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektą iki 2023 m. Seimo pavasario sesijos pradžios.

Valstybės pažangos taryba yra Vyriausybės komisijos statusą turinti patariamoji institucija Vyriausybei ir Ministrei Pirmininkei valstybės ateities projektavimo ir jos pažangos klausimais. Ji telkia valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės pajėgas valstybės ir visuomenės ateities raidos analizavimui, modeliavimui ir projektavimui, valstybės pažangos idėjų sklaidai ir šiais klausimais teikia pasiūlymus Vyriausybei.

Strategijos „Lietuva 2050“ projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Seimo Ateities komitetu, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) ir Vilniaus universitetu.