Tarnautojams, atliekantiems numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, stinga praktinių vertinimo mokymų, galimybių konsultuotis bei informacijos prieinamos vienoje vietoje. Šiuos poveikio vertinimo sistemos trūkumus atskleidė Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 955 valstybės tarnautojai, iš jų – 211 tarnautojai, atliekantys poveikio vertinimus.

Poveikio vertinimas – svarbi teisėkūros proceso dalis, nuo kurios didele dalimi priklauso teisės aktų kokybė. Atliekant poveikio vertinimus, analizuojamos galimos sprendimo alternatyvos, įvertinamos teigiamos ir neigiamos pasekmės, konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatai. Tinkamai atlikti poveikio vertinimai leidžia pasirinkti tinkamiausią teisinio reguliavimo sprendimą, nesukeliantį neigiamų pasekmių piliečiams ir verslui.

Pastebima, kad sudėtingiausios užduotys atliekant poveikio vertinimą – poveikio ekonomikai ir valstybės finansams įvertinimas bei sąnaudų-naudos analizė. Taip pat net pusė respondentų jaučia informacijos stygių, atlikdami vertinimus.

Pagrindinė informacija ir konsultacijos vienoje vietoje

STRATA, siekdama atliepti valstybės tarnautojų iškeltas problemas, parengė metodologinį poveikio vertinimo rinkinį. Poveikio vertinimo rinkinį sudaro keturi komponentai: (1) metodinės gairės (2) sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė, (3) vertinimų ir įrodymų biblioteka, (4) reglamentuojantys dokumentai.

Taip pat STRATA teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą valstybės tarnautojams, atliekantiems poveikio vertinimą.

Įrodymais grįsto valdymo sprendimų priėmimo metodologijos rinkinį sudaro:

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo gairės – šio dokumento paskirtis – padėti praktiškai taikyti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiką. Pirmoji gairių versija yra parengta remiantis ankstesne Lietuvos ir geriausia kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų patirtimis.
Sąnaudų – naudos analizės skaičiuoklė – programos „Excel“ pagrindu veikiantis įrankis, kurio funkcija yra padėti ministerijoms įvertinti teisėkūros siūlymų poveikį visuomeninės gerovės sritims ir atlikti teisėkūros iniciatyvų socioekonominio poveikio analizę. Skaičiuoklė yra viešai naudotinas įrankis, kurį visos organizacijos gali naudoti vertindamos poveikį.
Vertinimų ir įrodymų biblioteka – STRATA surinko ir virtualiame kataloge paskelbė 730 viešosios politikos analizių, poveikio vertinimų ir kitokio pobūdžio analitinių darbų. Tikimasi, kad surinkus viešai skelbiamus, tačiau įvairiuose prieigos taškuose pasklidusius analitinius produktus, ir sudarius galimybę juos pasiekti „vieno langelio“ principu, bus skatinamas aktyvesnis analitinės informacijos naudojimas priimant viešosios politikos sprendimus.
Reglamentuojantys dokumentai – pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą.
Kilus klausimų ar norint pateikti pasiūlymus dėl metodologijos rinkinio prašome kreiptis el. paštu