Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) sukurtame žemėlapyje geografiškai atvaizduojamos patentavusios ir ES finansavimą gavusios įmonės. Iš viso žemėlapyje atvaizduojama 680 finansavimą gavusių ir 152 patentavusios įmonės.

Įmonės atrinktos pagal šiuo kriterijus:

Teikė paraišką Lietuvos Respublikos patentų biurui;
Gavo finansavimą 2014–2020 ES fondo pirmame prioritete „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatimas“.
STRATA parengtas žemėlapis atskleidžia netolygų regionų vystymąsi. Pastebima, kad daugiau nei pusė finansavimą gavusių ir patentavusių įmonių yra įsikūrusios Vilniuje arba Kaune, tuo metu regionuose tokių įmonių koncentracija yra mažesnė ir reikšmingai skiriasi nuo didžiųjų Lietuvos miestų.

Šis žemėlapis gali būti naudingas besikuriančiam verslui arba užsienio investuotojams, planuojantiems įeiti į Lietuvos rinką ir svarstantiems dėl lokacijos pasirinkimo. Tai gali paskatinti įmones telktis į bendradarbiavimo tinklus geografiškai, pagal poreikį išnaudojant esamą infrastruktūrą. Taip pat žemėlapiu gali naudotis savivaldos institucijos, kadangi jis leidžia identifikuoti didesnį potencialą turinčias įmones bei skatinti jų plėtrą, kuriant specializuotą infrastruktūrą.

Įmonių lokaciją žemėlapyje atitinka jų adresas, nurodytas teikiant patentų ar projektų paraiškas.