EBPO dirbtuvės „Stiprinant reguliacinį valdymą Lietuvoje: kokios reformos alternatyvos struktūrinėms kliūtims įveikti?“

Tai 2021 m. birželio 18 ir 21 d. EBPO organizuotos tarptautinės dirbtuvės, skirtos galiojančių teisės aktų (ex post) valdymo gerosioms praktikoms ir kylantiems iššūkiams. Taip pat pristatytos rekomendacijos Lietuvai. Įrašas darytas tik birželio 21 d.

Birželio 18 d. skaidrės

Birželio 21 d. skaidrės


EBPO atvirų duomenų dirbtuvės

Renginio metu pristatyti pagrindiniai iššūkiai ir galimybės stiprinant duomenų valdyseną viešajame sektoriuje,  siekiant atverti viešojo sektoriaus duomenis; diskutuota, kaip sukurti prieigą prie atvirųjų duomenų realiuoju laiku, kaip stiprinti duomenų valdysenos organizacinius procesus bei bendradarbiavimą su verslu, akademine bendruomene ir pilietine visuomene. Taip pat pristatytos EBPO rekomendacijos Lietuvai.

Renginio metu pristatyti pagrindiniai iššūkiai ir galimybės stiprinant duomenų valdyseną viešajame sektoriuje,  siekiant atverti viešojo sektoriaus duomenis; diskutuota, kaip sukurti prieigą prie atvirųjų duomenų realiuoju laiku, kaip stiprinti duomenų valdysenos organizacinius procesus bei bendradarbiavimą su verslu, akademine bendruomene ir pilietine visuomene. Taip pat pristatytos EBPO rekomendacijos Lietuvai.


Vertintojų tinklas

Neformalūs bendradarbiavimo tinklai vaidina vis didesnį vaidmenį keičiantis idėjomis, informacija ir ieškant partnerių bendrai veiklai.

Teisinio reguliavimo ex-ante ir ex-post poveikio vertinimai, kaip ir kiti vertinimai – tai ta sritis, kurioje matomas akivaizdus bendradarbiavimo poreikis tarp valstybės institucijų, privačių organizacijų, vertinimų srityje dirbančių analitikų ir mokslo darbuotojų.

Ilgalaikis tokio bendradarbiavimo tikslas – sutelkti ir stiprinti Lietuvos vertintojų bendruomenę. Siekiant šio tikslo, svarbu išgirsti vertinimo srityje dirbančių profesionalų nuomonę. Savo komentarus, pasiūlymus ir klausimus galite pateikti užpildydami žemiau esančią formą.

Mums įdomu sužinoti Jūsų patirtis, Jūsų nuomonę apie vertinimo srityje egzistuojančias problemas ir jų sprendimo būdus. Ką bendromis jėgomis galėtume padaryti, kad stiprėtų įrodymais grįsto valdymo kultūra, o viešosios politikos sprendimai būtų tinkamai pagrįsti?

Čia galite pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas vertintojų bendradarbiavimo tinklas, kokias principais turėtų būti grindžiama jo veikla, kas jame turėtų dalyvauti. Ne mažiau svarbu būtų išgirsti, kas Jus asmeniškai paskatintų įsijungti į tokio tinklo veiklą.