Vyriausybės nutarimai

2017 m. kovo 1 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (Nr. 149)

Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymai

2017 m. rugsėjo 26 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ (Nr. V-706)

2017 m. gruodžio 4 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ (Nr. V-962)

2017 m. spalio 4 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (Nr. V-747)

Duomenų teikimo formos:

Kiti su palyginamuoju ekspertiniu MTEP veiklos vertinimu susiję dokumentai:

  • MOSTA direktoriaus įsakymas dėl 2018 m. Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo gairių patvirtinimo (gairės)
  • Vertinamųjų vienetų sudarymo forma
  • Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos 1-4 ir 13-16 dalių vertimas į anglų kalbą (atnaujinta 2018-04-13)