Ekspertų grupių ar jų pogrupių (ne mažiau kaip 4 ekspertai) kiekvienai mokslo sričiai sudarymą ir jų vadovų paskyrimą organizuoja MOSTA. Ekspertų grupių pogrupiai sudaromi, jeigu mokslo srityje yra didesnis skaičius vertinamųjų vienetų. Ekspertų grupių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis bei išreikštą nuomonę dėl ekspertų parinkimo.

Ekspertai ir ekspertų grupių vadovai atrenkami vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – asmenys neturi ryšių su vertinamomis Institucijomis. Tai reiškia, kad:

  • ekspertai ne mažiau kaip 5 metus neturėjo darbo santykių su vertinamomis Institucijomis;
  • ekspertai neturi bendrų mokslinių publikacijų su vertinamųjų Institucijų tyrėjais.

Vadovaujantis Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo reglamentu humanitarinių mokslų ekspertų grupėje bent vienas ekspertas turės mokėti lietuvių kalbą.

Kiekvienas ekspertų grupės narys privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją. Paaiškėjus, kad ekspertas neatitinka nešališkumo deklaracijos nuostatų, jam taikomos sankcijos pagal sutarties su ekspertu nuostatas.

Biomedicinos mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Ferenc Jordan (Chair) Danube Research Institute Hungary
2 Dinko Mitrecic (Chair) University of Zagreb Croatia
3 Sulin Cheng University of Jyväskylä Finland
4 Daniela Jezova Slovak Academy of Sciences Slovakia
5 Inga Lips Tallinn University of Technology Estonia
6 Jussi Meriluoto Åbo Akademi University Finland
7 Chrit Moonen University Medical Center Utrecht The Netherlands
8 Ülo Niinemets Estonian University of Life Sciences Estonia
9 Hannele Turunen University of Eastern Finland Finland
10 Jean-Marie Ruysschaert Université libre de Bruxelles Belgium
11 Zorica Svirčev University of Novi Sad Serbia
12 Anders Gustafsson Karolinska Institutet Sweden
13 Luc Michel University of Louvain Belgium

Fiziniai mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Gianfranco Pacchioni (Chair) Universita’ degli Studi Milano-Bicocca Italy
2 Giuseppe Buttazzo Universita` di Pisa Italy
3 Stewart J. Clark Durham University UK
4 Herbert Edelsbrunner Institute of Science and Technology Austria Austria
5 Ruth Hindshaw University of Cambridge UK
6 Gösta Hoffmann University of Bonn Germany
7 Jiri Kolafa University of Chemistry and Technology Czech Republic
8 Yannis Manolopoulos Aristotle University of Thessaloniki / Open University of Cyprus Greece / Cyprus
9 Anna Maria Papini University of Florence Italy

Humanitariniai mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Gabriel Sandu (Panel chair) University of Helsinki Finland
2 Paul Allain University of Kent United Kingdom
3 Evelina Gužauskytė Wellesley College United States
4 Hanna Korsberg University of Helsinki Finland
5 Solveiga Krumina-Konkova Institute of Philosophy and Sociology Latvia
6 Art Leete University of Tartu Estonia
7 Dorota Michaluk Nicolaus Copernicus University in Toruń Poland
8 Jan Palmowski University of Warwick United Kingdom
9 Alice G. B. Ter Meulen University of Geneva Switzerland

Socialiniai mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Benő Csapó (Chair) University of Szeged Hungary
2 Peter Neijens (Chair) University of Amsterdam Netherlands
3 Antoni Abat Ninet University of Copenhagen Denmark
4 Ivars Austers University of Latvia Latvia
5 Wojciech Czakon Jagiellonian University Poland
6 Mary Darmanin University of Malta Republic of Malta
7 Maria Paz Espinosa University of the Basque Country Spain
8 Jakub Fisher University of Economics Czech Republic
9 Nico Groenendijk Oslo Metropolitan University Norway
10 Dana Hamplová Charles University Czech Republic
11 András László Pap Central European University Hungary
12 Ellu Saar Tallinn University Estonia
13 Giovanni Schiuma University of Basilicata Italy
14 Marno Verbeek Erasmus University Netherlands
15 Roman Wieruszewski Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences Poland

Technologijos mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Georges Cailletaud (Panel chair) MINES ParisTech France
2 Steve Bull University of Newcastle UK
3 Ruenno Lohmus Institute of Physics, University of Tartu Estonia
4 Dionissios Mantzavinos University of Patras Greece
5 Preben Mogensen Aalborg University Denmark
6 Peter Niemz ETH Switzerland
7 Pavel Ripka Czech Technical University in Prague Czech Republic
8 Philip Longhurst Cranfield University UK
9 Frank Witlox Ghent University Belgium

Žemės ūkio mokslai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Institucija Valstybė
1 Jose de la Fuente (Panel chair) Universidad de Castilla-La Mancha Spain
2 Darius Čeburnis National University of Ireland Galway Ireland
3 Lech Michalczuk Lodz University of Technology; Institute of Horticulture Poland
4 Luis Navarro Polythecnical University of Valencia Spain
5 Angelika Schnieke Technical University of Munich Germany
6 Dariusz Jan Skarzynski Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences; Poland