VALDYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
  2. Valdybos pirmininko rinkimai.
  3. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
  4. Centro veiklos pristatymas.
  5. Kito posėdžio data ir darbotvarkė.

Pirmininkauja:

1-2 klausimais- Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius

3-5 klausimais -Valdybos pirmininkas

Sekretorė Liucija Sabulytė