Valdybos posėdis Nr. 10
Vilnius, 2021-01-22

Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA struktūros tvirtinimas.
3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita.
4. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkė ir data.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė