Valdybos posėdis Nr. 11
Vilnius, 2021-02-26

Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos tvirtinimas.
3. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkė ir data.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė