Valdybos posėdis Nr. 12
Vilnius, 2021-03-12

Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita.
3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos užduotys.
4. 2021 m. veiklos planas.
5. 2020-2021 m. strateginiai projektai Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė