Valdybos posėdis Nr. 13
Vilnius, 2021-05-07

Darbotvarkė (projektas)
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. 2021 m. veiklos planas (galutinis projektas).
3. 2020-2021 m. strateginiai projektai (atidėtas klausimas).
4. STRATA atliekamų darbų kokybės standartas (LRVK prašymu).
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė