Valdybos posėdis Nr. 14
Vilnius, 2021-06-02

Darbotvarkė (projektas)
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Įrodymų surinkimas naujoje strateginio valdymo sistemoje ir STRATA vaidmuo
(Darius Žeruolis).
3. STRATA finansavimo po 2023 m. modeliavimas (Giedrius Viliūnas).
4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Gedita Petkevičienė