Valdybos posėdis Nr. 15
Trakai, Apvaliojo stalo klubas, 2021-10-15

Darbotvarkė
9.00-10.00 val.
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Strategijos įgyvendinimo ataskaita (2021 I-III ketv.) (G. Viliūnas).
3. Projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ įgyvendinimas ir
pakeitimai (G. Viliūnas).
4. Dėl STRATA darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemos pakeitimo (G. Viliūnas).
Kavos pertrauka
10.30-12.00 val.
5. Strateginiai klausimai:
5.1. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimas (D. Žeruolis).
5.2. EBPO projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas
Vyriausybės centre“ STRATA liečiančių išvadų ir rekomendacijų aptarimas
(diskusija).
6. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
12.00-13.00
Pietūs
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė