Microsoft Teams platforma, 2022-01-07

Darbotvarkė

  1. Darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Diskusija dėl projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ rekomendacijų STRATAI.
  3. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

Medžiaga:

  1. Pilna ataskaitos versija; santraukos lietuvių kalba, anglų kalba.
  2. Rekomendacijų įgyvendinimo gairės: Giedrius Kadziauskas, Povilas Lastauskas, Eglė Rimkutė, Ramūnas Vilpišauskas.
  3. Projekto baigiamosios konferencijos įrašas, pranešimai, kita medžiaga.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė