Microsoft Teams platforma, 2022-03-18

Darbotvarkė

  1. Darbotvarkės tvirtinimas.
  2. STRATA 2021 m. veiklos ataskaita ir darbuotojų įsitraukimo tyrimas.
  3. STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektas.
  4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė