Valdybos posėdis Nr. 2

Vilnius, 2020-03-27 Darbotvarkė

  1. 2019 m. STRATA veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys (tvirtinimas);
  2. STRATA strategija ir Valdybos veiklos kryptys (diskusija);
  3. STRATA 2020 m. veiklos planas (diskusija).

4. Kitų Valdybos posėdžių datų ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė