Valdybos posėdis Nr. 3

Vilnius, 2020-04-03 Darbotvarkė

  1. Darbotvarkėstvirtinimas.
  2. STRATA indėlis į COVID-19 epidemijos padarinių suvaldymą (diskusija, siūlymųtvirtinimas).
  3. STRATA strategija 2020 m. veiklos plano požiūriu (diskusija);
  4. STRATA 2020 m. veiklos planas (diskusija, pritarimas).
  5. KitoValdybosposėdžiodatairdarbotvarkė.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė