Valdybos posėdis Nr. 4
Vilnius, 2020-04-10

Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA valdybos 2020 m. veiklos užduotys ir veiklos planas (aptarimas, teikimas
vieninteliam dalininkui).
3. STRATA direktoriaus 2020 m. metinės veiklos užduotys (aptarimas, teikimas
vieninteliam dalininkui).
4. Patikslintas STRATA 2020 m. veiklos planas (aptarimas, teikimas vieninteliam
dalininkui).
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis
Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė