Valdybos posėdis Nr. 5
Vilnius, 2020-05-08
Darbotvarkė

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Informacija apie susitikimą su vieninteliu dalininku ir įsitraukimą į COVID-19 darbus.
3. Laikinoji STRATA struktūra.
4. Pasirengimas strateginei sesijai su vieninteliu dalininku.
5. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė