Valdybos posėdis Nr. 8
Vilnius, 2020-11-10

Posėdžio pradžia 14 val.
Posėdis vyks „Microsoft Teams“ platformoje
Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA 2021–2025 m. strategijos tvirtinimas.
3. STRATA direktoriaus metinių užduočių plano tikslinimas.
4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė