Valdybos posėdis Nr. 9
Vilnius, 2020-11-27

Darbotvarkė
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. STRATA 2021 m. veiklos plano ir pajamų-išlaidų sąmatos projekto aptarimas.
3. Dėl STRATA struktūros pokyčių.
4. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.
Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Liucija Sabulytė