VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1

Posėdis vyko 2020 m. kovo 10 d. nuo 14 iki 16 val., A. Goštauto g. 9, II aukštas Pirmininkavo: STRATA direktorius Giedrius Viliūnas (1–2 klausimai), STRATA valdybos pirmininkas Tomas Davulis (3-5 klausimai)

Dalyvavo:

STRATA valdybos nariai Inga Antanaitė – Kauno technologijos universiteto doktorantė;

Alfredas Chmieliauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas;

Tomas Davulis – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas;

Giedrius Kadziauskas – Verslo priežiūros ir geresnio reglamentavimo konsultantas, Lietuvos transporto saugos administracijos Patariamosios tarybos pirmininkas;

Rytis Krušinskas – Kauno technologijos universiteto profesorius; Alminas Mačiulis – LR Vyriausybės kanclerio pavaduotojas;

Nerijus Mačiulis – A.B. „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.

Kiti dalyviai Laura Stračinskienė – STRATA direktoriaus pavaduotoja;

Jolita Bočiarovienė – LR Vyriausybės Strateginių kompetencijų grupės vyresnioji patarėja

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
  2. Valdybos pirmininko rinkimai.
  3. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
  4. Centro veiklos pristatymas.
  5. Kito posėdžio data ir darbotvarkė.

Posėdyje dalyvavo visi STRATA valdybos nariai. Kvorumas yra.

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

G. Viliūnas pristatė posėdžio darbotvarkę. Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė darbotvarkės projektui.

2. SVARSTYTA. Valdybos pirmininko rinkimai.

G. Viliūnas pristatė klausimą. Vyko visų narių diskusija apie reikalavimus ir lūkesčius Valdybos pirmininko veiklai. Dauguma Valdybos narių pasisakė už požiūrį, kad Valdybos pirmininkas turėtų būti renkamas iš nepriklausomų Valdybos narių, taip pabrėžiant STRATA ekspertinį nepriklausomumą. A. Chmieliauskas išsakė nuomonę, kad Valdybos pirmininkas turėtų atstovauti STRATA savininkui, prisiimančiam atsakomybę dėl Centro veiklos uždavinių ir rezultatų. Taip pat buvo akcentuota, kad valdybos pirmininkui būtų svarbus organizacijų veiklos modelių, taikomų privačiame sektoriuje, išmanymas, gebėjimas derinti institucinius interesus ir pristatyti STRATA veiklą valstybės institucijoms bei viešoje erdvėje. Visi Valdybos nariai pasisakė dėl savo sutikimo arba nesutikimo kandidatuoti į Valdybos pirmininkus. Po pasisakymų ir diskusijos Valdybos nariai pasiūlė Valdybos pirmininku išrinkti T. Davulį. T. Davulis sutiko būti renkamas Valdybos pirmininku.