Posėdis vyko 2022 m. sausio 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje
Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – R. Jadzevičiūtė, STRATA komunikacijos specialistė.

Dalyvavo:
Valdybos nariai:
Tomas Davulis (Valdybos pirmininkas)
Rytis Krušinskas
Inga Antanaitė
Darius Žeruolis
Giedrius Kadziauskas
Nerijus Mačiulis

Posėdyje dalyvauja 6 iš 7 Valdybos narių. Kvorumas yra.

Kiti dalyviai:
Giedrius Viliūnas, STRATA direktorius
Agnė Vilkončiūtė, LR Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyr. projektų vadovė
Povilas Lastauskas, Lietuvos banko Tyrimų centro vadovas

Darbotvarkė:

  1. Darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Diskusija dėl projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ rekomendacijų STRATAI.
  3. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Pritarta bendru sutarimu.

2. DISKUTUOTA. Dėl projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ rekomendacijų STRATAI

P. Lastauskas pristatė EBPO studijoje „Įrodymų pasitelkimas Lietuvos Vyriausybėje“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo gaires. Apžvelgtos dvi temos: (1) analitinių įgūdžių pasiūla ir (2) STRATA vaidmuo įrodymais grįsto valdymo sistemoje.

Pasisakė: D. Žeruolis, T. Davulis, I. Antanaitė, R. Krušinskas, G. Kadziauskas, G. Viliūnas.
NUTARTA. Priimti žiniai informaciją apie EBPO rekomendacijų įgyvendinimo gaires ir ateityje grįžti prie išsamesnės diskusijos apie politikos analitikos magistrantūros studijų programos kūrimo galimybes bei Tarpinstitucinio tinklo kūrimo konkretesnius žingsnius.
Pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė.

G. Viliūnas pasiūlė kitame posėdyje svarstyti STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektą, Direktoriaus metinių užduočių projektą, Politikos analitikos magistrantūros studijų programos kūrimo galimybes.

D. Žeruolis pasiūlė posėdį surengti sausio 28 d.

NUTARTA. Kito Valdybos posėdžio data – 2022 m. sausio 28 d. Dėl darbotvarkės sutarti elektroniniu būdu.
Pritarta bendru sutarimu.

Valdybos pirmininkas Tomas Davulis

Posėdžio sekretorė Rūta Jadzevičiūtė