Metodai ir jų taikymas Informacijos šaltiniai*
Kurį analizės metodą  pasirinkti? 3.2. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Įvadas. Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės

Evaluation methodological approach, Toolbox

Duomenų rinkimas Tool 67 Better regulation toolbox

Evaluation methodological approach, data collection

Apklausa 3.4.4. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

146 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

181 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

Evaluation methodological approach, Survey

Interviu 3.4.3. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

165 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

Evaluation methodological approach, Interview

Fokus grupė 3.4.5. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

160 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

Evaluation methodological approach, Focus group

Ekspertų grupė 3.4.6. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

152 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

Evaluation methodological approach, Expert panel

Viešos konsultacijos 169, 177, 185 psl. Viešųjų konsultacijų metodika ir taikymo gairės

Chapter 7, Better regulation toolbox

Stebėjimas 3.4.7. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos
Stebėsenos duomenų analizė 3.4.2. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Evaluation methodological approach, Context indicators

Atvejo studija 3.4.9. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Evaluation methodological approach, Case study

Antrinių šaltinių analizė 3.4.1. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Evaluation methodological approach, Cultural and social analysis

Problemos, tikslų, sprendimų medžiai Evaluation methodological approach, Problem diagram

Evaluation methodological approach, Objectives diagram

Evaluation methodological approach, Decision diagram

SSGG analizė Evaluation methodological approach, SWOT
Daugiakriterinė analizė Įvadas. Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės

BGI Consulting, metodai

Evaluation methodological approach, Multi-criteria analysis

Tool 62 Better regulation toolbox

Kontrafaktinė analizė 2.4.1. Sprendimų poveikio baigiamojo vertinimo gairės

BGI Consulting, metodai

Impact evaluation centre

Tool 68 Better regulation toolbox

Evaluation methodological approach, Analysis

Teorija grįstas vertinimas 2.4.2. Sprendimų poveikio baigiamojo vertinimo gairės

BGI Consulting, metodai

Impact evaluation centre

Diskonto faktoriai 1.2. Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika

Tool 64 Better regulation toolbox

Sąnaudų – naudos analizė Įvadas. Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės

3.4.10. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

BGI Consulting, metodai

Tool 59 Better regulation toolbox

Tool 63 Better regulation toolbox

Sąnaudų efektyvumo analizė Įvadas. Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės

3.4.10. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Evaluation methodological approach, Cost-effectiveness  analysis

Modeliavimas Makroekonometrinis modeliavimas

BGI Consulting, metodai

3.4.11. Programų vertinimo metodikos taikymo rekomendacijos

Tool 61 Better regulation toolbox

Gyvenimo ciklo vertinimas Tool 66 Better regulation toolbox
Scenarijų vertinimas Tool 60 Better regulation toolbox
Kiti metodai Tool 69 Better regulation toolbox
Naudinga medžiaga Mokymo programa „Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros ir biudžeto programų vertinimo metodikos taikymas“

Mokymo programa „Sprendimų poveikio vertinimas“

Rekomendacijos kaip atlikti Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūrą ir programų vertinimą

Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės

Sprendimų poveikio baigiamojo vertinimo gairės

EBPO publikacijos teisinio reguliavimo vertinimo tematika

Europos komisijos geresnio reglamentavimo gairės ir priemonių rinkinys