Eil.

Nr.

Poveikio aspektas Kriterijai (didesniam poveikiui nustatyti pakanka atitikti bent vieną kriterijų)
1. Poveikis valstybės finansams 1.1. Iš viso įgyvendinimui reikės ≥10 mln. eurų

1.2. Per metus įgyvendinimui reikės ≥1 mln. eurų

1.3. Numatomi mokesčių sistemos pakeitimai

2. Poveikis inovacijoms 2.1. Kuriamos arba keičiamos esamos paskatos investuoti į pažangias technologijas ir inovacijas

2.2. Gali paveikti naujų inovatyvių produktų ir / ar paslaugų kūrimą ir patekimą į rinką

3. Poveikis konkurencijai 3.1. Gali paveikti rinkos dalyvių galimybes konkuruoti

3.2. Gali paveikti rinkos dalyvių skaičių ir / ar prekių / paslaugų asortimentą

3.3. Gali paveikti vartotojų pasirinkimą ir / ar informacijos prieinamumą

4. Poveikis verslo sąlygoms 4.1. Gali paveikti smulkų ir vidutinį verslą

4.2. Sukuriama papildoma  reguliavimo našta (teisės aktuose esančių įpareigojimų sukeliama našta (prisitaikymo išlaidos)

4.3. Sukuriama administracinė našta (teisės aktuose nustatytų informacinių įpareigojimų sukeliama našta) viršija 1 mln. eurų

4.4. Numatomi verslo aplinkos pakeitimai, kurie gali pritraukti reikšmingų investicijų

5. Poveikis regionų plėtrai 5.1. Gali paveikti viešųjų paslaugų pasiekiamumą, prieinamumą ir kokybę

5.2. Gali paveikti investicinį klimatą tam tikrose teritorijose

5.3. Gali paveikti ūkio sektorius, kuriems būdinga regioninė specializacija

6. Poveikis užimtumui 6.1. Numatomi darbo santykių reguliavimo pakeitimai, kurie gali paveikti daugiau kaip 50 proc. šalies darbuotojų

6.2. Gali paveikti konkrečios tikslinės grupės (grupių) užimtumą, darbo sąlygas, darbo santykius

7. Poveikis valstybės institucinei sandarai 7.1. Gali paveikti valstybės atliekamų funkcijų mastą

7.2. Steigiama nauja institucija ar įstaiga (BĮ, VšĮ, VĮ, AB)

7.3. Reorganizuojama arba likviduojama institucija ar įstaiga (BĮ, VšĮ, VĮ, AB)

7.4. Gali paveikti valstybinio sektoriaus darbuotojų skaičių (didėja arba mažėja daugiau nei 5 proc.)

8. Poveikis reguliuojamiems visuomeniniams santykiams 8.1. Naujas reguliavimas – reguliuojami iki tol nereguliuoti visuomeniniai santykiai

8.2. Keičiamas reguliavimas iš esmės – esmingai ir reikšmingai keičiamas visuomeninių santykių reguliavimas

8.3. Teisės aktas dėstomas nauja redakcija – keičiama daugiau kaip pusė nuostatų (nevertinami  techniniai / redakciniai pakeitimai)