Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimų kokybės priežiūra – viena iš būtinų prielaidų, leidžiančių užtikrinti tinkamą poveikio vertinimo sistemos veikimą.

Poveikio vertinimo kokybės išvadą Vyriausybės kanceliarijos prašymu rengia STRATA jau po to, kai pabaigtą poveikio vertinimo pažymą ministerija pateikia Vyriausybei. Išvados rengiamos tik teisėkūros iniciatyvų, įtrauktų į didesnio poveikio teisės aktų sąrašą, poveikio vertinimams.

Kokybės išvadoje įvertinama, ar Vyriausybei pateikta poveikio vertinimo pažyma (poveikio vertinimo rezultatai) atitinka nustatytus kokybės kriterijus. Poveikio vertinimo rezultatai, visiškai arba iš dalies atitinkantys nustatytus kriterijus, laikomi tinkamos kokybės.