Mokymai

STRATA nuo 2020 m. rudens valstybės tarnautojams organizuoja numatomo teisinio reguliavimo pagrindų mokymus, kuriuos veda žinomi Lietuvos ir užsienio lektoriai. 2020-2021 m. laikotarpiu mokymuose dalyvavo beveik 300 Seimo kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų darbuotojų.

Konsultacijos

Ministerijų darbuotojai, atsakingi už poveikio vertinimus teisėkūros iniciatyvoms, įtrauktoms į didesnio poveikio teisės aktų sąrašą, gali būti konsultuojami prieš pradedant rengti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimus ir visame poveikio vertinimų rengimo procese.

Konsultacijos teikiamos įvairiomis formomis: telefonu, nuotolinių konsultacijų būdu ar elektroniniu paštu. Labiausiai įprastas konsultacijų būdas – elektroniniu paštu STRATA ekspertų teikiami komentarai, pastabos ir pasiūlymai ministerijų parengtiems poveikio vertinimų projektams.

Norint pasikonsultuoti dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo, siūlytume kreiptis į STRATA vyr. politikos analitiką Saulių Kolytą (tel. 8 600 78 563, el. p. ) arba vyr. politikos analitikę Liną Novickytę (tel. 8 607 85 620, el. p. ).

Kita informacija apie mokymus

EBPO atvirų duomenų dirbtuvės

EBPO dirbtuvės „Stiprinant reguliacinį valdymą Lietuvoje: kokios reformos alternatyvos struktūrinėms kliūtims įveikti?“

JRC seminaras apie įrodymais grįstą valdymą Estijoje