Renginio metu pristatyti pagrindiniai iššūkiai ir galimybės stiprinant duomenų valdyseną viešajame sektoriuje,  siekiant atverti viešojo sektoriaus duomenis; diskutuota, kaip sukurti prieigą prie atvirųjų duomenų realiuoju laiku, kaip stiprinti duomenų valdysenos organizacinius procesus bei bendradarbiavimą su verslu, akademine bendruomene ir pilietine visuomene. Taip pat pristatytos EBPO rekomendacijos Lietuvai.

Renginio metu pristatyti pagrindiniai iššūkiai ir galimybės stiprinant duomenų valdyseną viešajame sektoriuje,  siekiant atverti viešojo sektoriaus duomenis; diskutuota, kaip sukurti prieigą prie atvirųjų duomenų realiuoju laiku, kaip stiprinti duomenų valdysenos organizacinius procesus bei bendradarbiavimą su verslu, akademine bendruomene ir pilietine visuomene. Taip pat pristatytos EBPO rekomendacijos Lietuvai.