Siekiant Lietuvoje stiprinti įrodymais grįsto valdymo kultūrą, sukurta analitinių darbų biblioteka, kurioje sukaupta daugiau kaip 1100 atliktų studijų, tyrimų, vertinimų, analizių ir kitų panašaus pobūdžio dokumentų.

Bibliotekos kolekcija apima daugiau kaip dviejų dešimtmečių laikotarpį, visi dokumentai sugrupuoti pagal viešosios politikos sritis. Čia publikuojami analitiniai darbai, surinkti iš valstybės institucijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų, privačių analitinių centrų ir kitų organizacijų.

Laikantis nuostatos, kad visi valstybės lėšomis finansuoti tyrimai turėtų būti laisvai prieinami visuomenei, biblioteka bus toliau pildoma anksčiau atliktais ir naujais analitiniais darbais.

2021 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti bendras STRATA ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas, kurį pabaigus, analitinių darbų biblioteka bus perkelta į šiuo metu kuriamą naują portalą. Tuo pačiu bus išplėstas analitinių darbų bibliotekos funkcionalumas ir vartotojams sukurtos patogesnes paieškos galimybės.

Atskiru sąrašu pateikti išsamesni poveikio vertinimai, kuriuos nuo 2020 m. atliko ministerijos į didesnio poveikio teisės aktų projektų sąrašus įtrauktoms teisėkūros iniciatyvoms. Šie poveikio vertinimai laikytini geraisiais pavyzdžiais, nes jų rengėjus konsultavo STRATA ekspertai ir, remiantis nustatytais kokybės reikalavimais, buvo vertinama poveikio vertinimų kokybė.