Planuojamo keisti teisės akto pavadinimas Viešosios politikos sritis Metai Atsakinga ministerija Poveikio vertinimo tipas Statusas Nuoroda
Atliekų tvarkymo įstatymas Aplinkos apsauga ir taršos prevencija 2020 m. Aplinkos Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Atliekų tvarkymo įstatymas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Aplinkos apsauga ir taršos prevencija 2020 m. Aplinkos Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Civilinės saugos įstatymas Viešasis saugumas 2020 m. Vidaus reikalų Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Socialinė integracija ir lygios galimybės 2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas Žemės ir maisto ūkis ir kaimo plėtra 2020 m. Žemės ūkio Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Švietimo įstatymas Švietimas 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas Vystomojo bendradarbiavimo politika 2020 m. Užsienio reikalų Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas Asmens sveikatos priežiūra 2021 m. Sveikatos apsaugos Ex-ante Baigtas Poveikio vertinimo pažyma
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Aplinkos apsauga ir taršos prevencija 2022 m. Aplinkos Ex-ante Rengiamas
Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymas Turto ir verslo vertinimas 2022 m. Finansų Ex-ante Rengiamas
Ūkinės veiklos priežiūros ir licencijavimo pagrindų įstatymas Konkurencingumo didinimas 2022 m. Ekonomikos ir inovacijų Ex-ante Rengiamas
Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ Valstybės informaciniai ištekliai 2022 m. Ekonomikos ir inovacijų Ex-ante Rengiamas
Profesinio mokymo įstatymas Švietimas 2022 m. Švietimo, mokslo ir sporto Ex-ante Rengiamas
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas Migracija 2022 m. Vidaus reikalų Ex-ante Rengiamas