Neformalūs bendradarbiavimo tinklai vaidina vis didesnį vaidmenį keičiantis idėjomis, informacija ir ieškant partnerių bendrai veiklai.

Teisinio reguliavimo ex-ante ir ex-post poveikio vertinimai, kaip ir kiti vertinimai – tai ta sritis, kurioje matomas akivaizdus bendradarbiavimo poreikis tarp valstybės institucijų, privačių organizacijų, vertinimų srityje dirbančių analitikų ir mokslo darbuotojų.

Ilgalaikis tokio bendradarbiavimo tikslas – sutelkti ir stiprinti Lietuvos vertintojų bendruomenę. Siekiant šio tikslo, svarbu išgirsti vertinimo srityje dirbančių profesionalų nuomonę. Savo komentarus, pasiūlymus ir klausimus galite pateikti užpildydami žemiau esančią formą.

Mums įdomu sužinoti Jūsų patirtis, Jūsų nuomonę apie vertinimo srityje egzistuojančias problemas ir jų sprendimo būdus. Ką bendromis jėgomis galėtume padaryti, kad stiprėtų įrodymais grįsto valdymo kultūra, o viešosios politikos sprendimai būtų tinkamai pagrįsti?

Čia galite pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kaip turėtų būti organizuojamas vertintojų bendradarbiavimo tinklas, kokias principais turėtų būti grindžiama jo veikla, kas jame turėtų dalyvauti. Ne mažiau svarbu būtų išgirsti, kas Jus asmeniškai paskatintų įsijungti į tokio tinklo veiklą.