LSMU profesorė: į vyresnius žmones orientuota užimtumo politika turi teigiamą įtaką jų sveikatai

Gyventojų senėjimą lemia trys pagrindinės, visoms šalims universalios priežastys – mažėjantis gimstamumas ir mirtingumas bei migracijos procesai. Pastarieji ypač reikšmingai paveikė Lietuvos gyventojų amžiaus struktūrą. Daug jaunimo emigravus,…