4 žingsnis

Atliekant didesnio poveikio teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimą, parastai vertinamos 3 – 4 problemos sprendimo alternatyvos, tačiau jų gali būti ir daugiau.

Alternatyvų formuluotės pirmiausia priklauso nuo sprendžiamos problemos pobūdžio ir specifikos ir turėtų apimti visus galimus problemos sprendimo būdus.

Poveikio vertinimo pažymos formoje nurodyta, kad tarp „privalomų“ alternatyvų, kurios turi būti įvertintos, yra status quo alternatyva ir nereguliavimo alternatyva.

Ką reiškia status quo?

Kas yra nereguliavimo alternatyva?

Ar atliekant poveikio vertinimą turėtų būti išanalizuotas visų alternatyvų poveikis?

Kokia alternatyva laikoma geriausia?

Ką reikia padaryti šiame etape?