Praleisti meniu

Prevencija

Screenshot 2023 10 31 at 14.42 1

  Korupcijos prevencija

  Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – STRATA) direktoriaus įsakymu yra patvirtintas įstaigos darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas, kuris nustato pagrindinius darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartus, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. STRATA siekia būti atvira sąžininga ir atsakinga įstaiga, kuri puoselėja savo dalykinę reputaciją ir partnerių, klientų bei visuomenės pasitikėjimą ja. Su minėto Kodekso nuostatomis, principais ir įgyvendinimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

  Lygios galimybės

  Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) yra taikomi lygių galimybių principai ir yra siekiama užtikrinti darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį. STRATA netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos ar nurodymas diskriminuoti. Su Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

  Pranešimas apie diskriminaciją

  STRATA darbuotojai ir kandidatai į darbo vietas, manantys, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės, gali pateikti skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimą gali kreiptis į savo tiesioginį vadovą, personalo vadovą ar STRATA direktorių. Tokio darbuotojo pranešimo (skundo) konfidencialumas privalo būti užtikrintas. Apie lygių galimybių pažeidimą darbuotojas taip pat gali pranešti anoniminiu būdu – palikdamas pranešimą žemiau pateiktoje formoje.

  Priekabiavimo ir smurto prevencija

  Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) vadovaujamasi nuostata, kad kiekvienas STRATA darbuotojas gerbia kito asmens orumą, mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais, savo elgesiu užtikrina darbo aplinką, kurioje kitas asmuo nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų. Su Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

  Pranešimas apie priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ir smurtą

  STRATA darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama ar prieš jį yra naudojamas fizinis ir / ar psichologinis smurtas, turi teisę pateikti skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ir smurtą, gali kreiptis tiesiogiai į STRATA direktorių. Jeigu pranešimas (skundas) teikiamas STRATA direktoriaus atžvilgiu, tokiu atveju pranešimas ar skundas perduodamas ar pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos kancleriui. Tokio darbuotojo pranešimo (skundo) konfidencialumas privalo būti užtikrintas. Apie priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklių pažeidimą darbuotojas taip pat gali pranešti anoniminiu būdu – palikdamas pranešimą žemiau pateiktoje formoje. Pranešime turėtų būti nurodyti įvykio detalūs paaiškinimai apie patirto fizinio ar psichologinio smurto, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo situaciją, apraiškas ir aplinkybes, taip pat galimi liudytojai ir kita teisėtais būdais ir priemonėmis turima informacija.

  Pranešimas apie nusižengimus Vyriausybės strateginės analizės centre

  Šioje svetainėje naudojami slapukai

  Slapukai padeda užtikrinti, kad jūs gaunate geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką.