Praleisti meniu

Poveikio vertinimas

  Atliekant numatomo teisinio reguliavimo (ex-ante) poveikio vertinimus, siekiama išsiaiškinti, ar planuojama viešoji intervencija (teisėkūros iniciatyva) yra pagrįsta, parinkti tinkamiausią įgyvendinimo alternatyvą, iš anksto įvertinti jos naudą, galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes, trumpalaikį (vienkartinį) ir ilgalaikį poveikį.

  Tą ypač svarbu tą padaryti, kai siūlomas naujas reguliavimas anksčiau nereguliuotose srityse arba esamas reguliavimas keičiamas iš esmės. Toks poveikio vertinimas atliekamas prieš rengiant teisės akto projektą.

  Galiojančio teisinio reguliavimo (ex-post) vertinimo metu siekiama nustatyti, kaip buvo taikomas galiojantis teisinis reguliavimas, ar jis tinkamai veikė, ar leido pasiekti numatytų viešosios politikos tikslų.

  Poveikio vertinimai turėtų būti atliekami visoms teisėkūros iniciatyvoms, galinčioms turėti žymų poveikį (pirmiausia, didesnio poveikio teisėkūros iniciatyvoms). Kuo laukiamas poveikis didesnis, tuo, laikantis proporcingumo principo, detalesnis turėtų būti poveikio vertinimas.

  Šiuo metu Lietuvoje lygiagrečiai veikia dvi numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemos.

  Viena – „eksperimentinė“, kuri taikoma teisėkūros iniciatyvoms, įtrauktoms į didesnio poveikio teisės aktų projektų sąrašą. Rengiant tokius poveikio vertinimus, valstybės tarnautojus konsultuoja STRATA ekspertai.  Kita sistema – kuriai taikomi Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276  „Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (2014 m. redakcija) nustatyti reikalavimai.

  Didesnio poveikio teisės aktų projektų sąrašas sudaromas remiantis Vyriausybės patvirtintais kriterijais. Paprastai į šį sąrašą įtraukiami svarbiausi įstatymų projektai, tačiau atskirais atvejais gali būti įtraukti ir Vyriausybės nutarimų projektai.

  2021 m. kovo mėn., patvirtinus Vyriausybės 2021-2024 metų teisėkūros planą, Vyriausybės kanceliarija kartu su STRATA ir atitinkamomis ministerijomis atrinko teisės aktų projektus, galinčius turėti didesnį poveikį. Naujas didesnio poveikio teisėkūros iniciatyvų sąrašas parengtas visai dabartinės Vyriausybės kadencijai ir apima 35 didesnio poveikio teisės aktus.

  STRATA dalyvauja sudarant didesnio poveikio įstatymų projektų sąrašus, poveikio vertinimų rengėjams teikia metodinę bei ekspertinę pagalbą, vertina poveikio vertinimo pažymų, pateiktų Vyriausybės kanceliarijai, kokybę, rengia metodinius dokumentus, organizuoja valstybės tarnautojų mokymus.

  Šioje svetainėje naudojami slapukai

  Slapukai padeda užtikrinti, kad jūs gaunate geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką.